16 February 2009

HUTAN KITA ~ Kiara

Pada 15.2.2009 lepas, satu program perhutanan semula yang dinamakan "Hutan Kita ~ Kiara" telah diadakan di Taman Bukit Kiara ( juga dikenali sebagai Taman Arboretum), bersebelahan Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur.Program ini adalah anjuran bersama Panel Penasihat Landskap Malaysia, Jabatan Landskap Negara, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Institut Arkitek Landskap Malaysia dan telah dirasmikan oleh PM, Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi.Majlis Pelancaran & Perasmian Program "Hutan Kita ~ Kiara"
disempurnakan oleh PM Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi.PM sedang menanam pokok ~ simbolik kepada pelancaran
program "Hutan Kita ~ Kiara"
Pengerusi Panel Penasihat Landskap Malaysia ~
Y.A Bhg.Datin Seri Jeanne Abdullah, turut serta menanam pokok.
Taman Bukit Kiara dipilih kerana berpotensi untuk dijadikan sebahagian daripada"green lung" Kuala Lumpur dan sebagai pusat rekreasi bagi komuniti setempat, disamping menjadi satu jaringan ruang hijau untuk mengimbangi pembangunan fizikal di kawasan bandar.Antara objektif dan faedah pembangunan "Hutan Kita ~ Kiara" :-
Mewujudkan pembangunan landskap perhutanan semula yang berorientasikan penglibatan pelbagai sektor dan komuniti ~ hasil kesedaran terhadap kepentingan alam semulajadi, landskap dan hutan kepada manusia.

Langkah penghijauan dan penyejukan suhu bandar sebagai salah satu usaha menangani isu pemanasan global.

Usaha perhutanan semula di Taman Bukit Kiara.( reforestration)

Memberi ruang dan peluang kepada setiap lapisan sosial menyumbang kepada pembentukan sebuah taman hutan hujan secara sukarela atau untuk memenuhi tanggungjawab sosial.Sebahagian kawasan yang telah ditanam dengan pokok.

Hutan Kita ~ Kiara ini merupakan sebuah taman yang dibangunkan berkonsepkan penanaman pokok-pokok yang akan membentuk hutan hujan ~ dimana penanaman pokoknya direkabentuk dengan konsep hutan hujan semulajadi.

Antara spesis pokok yang ditanam adalah dari spesis pokok hutan seperti pokok kapur, keladan, seraya, jelutong, sentang, kempas, perah, meranti, tualang dan pokok belian.

Sekian, terima kasih.....

No comments: